O nas:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu

jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą przy Zespole Szkół w Moryniu, mając do dyspozycji 30 miejsc noclegowych.

Zadaniem szkolnego schroniska młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów przez cały rok. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.

Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu